Изаберите ваш језик

Вести-News

Избор Евгенија Смирнова у звање научни сарадник

У Астрономској опсерваторији у Београду, Волгина 7, покренут је поступак за избор Евгенија Смирнова у звање научни сарадник. Документација се налази у библиотеци Астрономске опсерваторије и биће доступна јавности 15 дана од датума објављивања овог огласа.

Реферат

Резиме

Вести

АОБ лого

Контакт

Астрономска опсерваторија
Волгина 7
11000 Београд, Србија
+381 (0)11 2404 513
contact@aob.rs

За запослене