Изаберите ваш језик

О нама - About us

Управни одбор

Управни одбор Астрономске опсерваторије састављен је од седам чланова које именује Влада Републике Србије, од чега су четири члана представници Владе, а три члана предлаже Научно веће Опсерваторије из редова истраживача запослених на Опсерваторији.

Председника Управног одбора бира Влада из редова својих представника, а заменик се по правилу бира из чланова који представљају Научно веће Опсерваторије.

Управни одбор усваја Статут Обсерваторије уз сагласност министарства надлежног за науку. Поред усвајања опших правила и доношења одлука о раду Опсерваторије, Управни одбор спроводи различите активности повезане са планирањем и програмом рада, управљањем ресурсима и имовином, одлукама о реализацији и заштити права, обавезама и одговорностима запослених. Такође врши и друге функције и задатке у складу са Статутом и општим правилницима Опсерваторије.

Чланови Управног одбора

  • проф. др Дејан Урошевић, Математички факултет, председник
  • проф. др Бојан Арбутина, Математички факултет
  • др Антун Балаж, Институт за физику
  • проф. др Срђан Буквић, Физички факултет
  • др Бранислав Вукотић, Астрономска опсерваторија
  • др Марко Сталевски, Астрономска опсерваторија
  • др Милан Ћирковић, Астрономска опсерваторија
Read Time: 1 min