Изаберите ваш језик

Research units

Научна сарадња

Астрономска опсерваторија има разгранату научну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству. Научна сарадња се одвија кроз заједничко извођење пројеката, али и кроз поједине делатности као што су посматрачке активности, заједнички рад истраживача на специфичним научним проблемима и учешће у развоју инструмената или техника за посматрање небеских тела.

Опсерваторија интензивно сарађује са следећим институцијама из земље: