Изаберите ваш језик

Research units

Документи

 • Правилник за доделу посматрачког времена на Астрономској станици Видојевица 18.3.2024.
 • Правилник рада посматрачке станице Видојевица
 • План јавних набавки за 2024. годину 22.2.2024.
 • Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 12.01.2024.
 • План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности  29.12.2022.
 • План родне равноправности  03.11.2022.
 • Правилник о истраживачким групама 23.06.2022.
 • Правилник о ближем уређењу jавних набавки 05.05.2021.
 • Правилник о раду 07.05.2021.  |  Измене и допуне 27.10.2022.
 • Пословник о раду Управног oдбора 18.05.2021.
 • Правилник о поступању са донацијама 23.10.2019.
 • Правилник о управљању сукобом интереса 23.10.2019.
 • Правилник о систематизацији 28.11.2017.
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања  27.01.2016.
 • Правилник о стицању стручних звања истраживача 23.03.2012.

АОБ лого

Контакт

Астрономска опсерваторија
Волгина 7
11000 Београд, Србија
+381 (0)11 2404 513
contact@aob.rs

За запослене