Изаберите ваш језик

Serbian Astronomical Journal

Српски астрономски журнал

 

Српски астрономски журнал је рецензирани научни часопис који објављује посматрања и оригиналне резултате истраживања из свих области астрономије. Српски астрономски журнал је наследник публикације BULLETIN ASTRONOMIQUE DE BELGRADE. Под садашњим именом се објављује од 1998. године (одн. од броја 157).

Главни уредник је др Лука Ч. Поповић (Астрономска опсерваторија).

ISSN: 1450-698X
Скраћеница: Serb. Astron. J. (SAJ)
Скраћеница на АДС-у: SerAJ
ИФ 2022: 0.5
Статус: активан
Излази: два пута годишње (у јуну и децембру)
Онлајн приступ: http://saj.matf.bg.ac.rs/
Сајт одржава Катедра за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду.

Српски астрономски журнал се финансира из фондова Министарства за науку, технолошки развој и иновације Републике Србије.

 

 

 

 

 

АОБ лого

Контакт

Астрономска опсерваторија
Волгина 7
11000 Београд, Србија
+381 (0)11 2404 513
contact@aob.rs

За запослене