Изаберите ваш језик

Serbian Astronomical Journal

Издавачка делатност

Астрономска опсерваторија заједно са Катедром за астрономију Математичког факултета издаје међународни часопис под називом Српски астрономски журал (Serbian Astronomical Journal) који излази периодично два пута годишње. Поред тога, издаје и Публикације Астрономске опсерваторије које излазе као специјална издања или зборници са конференција.


Српски астрономски журнал

Публикације Астрономске опсерваторије

 

 

АОБ лого

Контакт

Астрономска опсерваторија
Волгина 7
11000 Београд, Србија
+381 (0)11 2404 513
contact@aob.rs

За запослене