Изаберите ваш језик

Research units

Истраживачке јединице

Стручно-истраживачке јединице (СИЈ) Астрономске опсерваторије су формиране у септембру 2023. године са задатком да се поред научног рада баве и стручним делатностима које су од интереса за ширу друштвену заједницу и окренуте широј јавности.