Изаберите ваш језик

Research units

Стручно-истраживачка јединица за праћење Сунчеве активности, климатске промене и светлосно загађење

СИЈ за праћење Сунчеве активности, климатских промена и светлосног загађења има следеће задатке:

 • Праћење Сунчеве активности како коришћењем ресурса Астрономске опсерваторије (нпр. мали рефрактор) тако и анализом података доступних са различитих сателита. Добијена мерења се користе ради обавештавања јавности о Сунчевој активности и пратећим феноменима.
 • Проучавање природних узрока који могу да допринесу климатским променама.
 • Проучавање светлосног загађења, једног од најмање схваћених облика загађења на Земљи коришћењем различитих посматрачких инструмената монтираних на Астрономској опсерваторији и Астрономској станици Видојевица уз помоћ стандардних астрономских техника. За више детаља о анализи светлосног загађења видети страницу ПРИЗМА пројекта Градске опсерваторије Београда (https://urbobsbel.aob.rs), UrbObsBel (Urban Observatory of Belgrade). Астрономска опсерваторија, у чијем кругу ће бити монтирана Градска опсерваторија, ће у оквиру своје СИЈ за праћење Сунчеве активности, климатских промена и светлосног загађења  и после завршетка овог трогодишњег пројекта, наставити да координише истраживање светлосног загађења у Београду и шире. Истраживачи са Института за физику, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, као и Медицинског факултета Универзитета у Београду ће наставити сарадњу са Астрономском опсерваторијом везано за изучавање овог проблема, а све четири научно-истраживачке организације ће бити у центру свих будућих иницијатива које се за циљ имају анализу и вршење активности на решавању проблема светлосног загађења (као што је нпр. стварање паркова са тамним небом, имплементација система адаптивног осветљења и друго).

Уз горе наведене активности, ова јединица се бави и праћењем различитих ефеката у Земљиној атмосфери коришћењем инструмената инсталираних на Астрономској опсерваторији.

Чланови и сарадници:

Чланови:

 • Др Срђан Самуровић, научни саветник, руководилац
 • Др Иван Живановић, научни сарадник, члан

Сарадници:

 • Др Зорица Цветковић, научни саветник, Институт за физику, Београд
 • Др Раде Павловић, научни саветник, Институт за физику, Београд
 • Др Горан Дамљановић, научни саветник, Астрономска опсерваторија, Београд
 • Др Зоран Симић, научни саветник, Астрономска опсерваторија, Београд
 • Др Драган Лукић, научни сарадник, Институт за физику, Београд
 • Др Бранислав Ровчанин, доцент, Медицински факултет, Универзитет у Београду
 • Др Дајана Бјелајац, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Мапа светлосног загађења у околини Астрономске опсерваторије

Мапа светлосног загађења у околини Астрономске станице Видојевица