Astronomska Opservatorija Beograd
Astronomska Opservatorija Beograd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lokal direktni
Direktor - Gojko Djurašević 112 2 419 553
Sekretar - Sreten Stepanović, Gorica Todorović 132 2 404 513
Biblioteka - Vesna Mijatović 113 3 089 063
Računovodstvo - Gordana Dakić, Marko Popović 114 3 089 065
Slobodan Jankov 126 3 089 067
Predrag Jovanović, Edi Bon, Nataša Bon, Marko Stalevski 127 3 089 068
Jelena Kovačević, Marijana Smailagić, Đorđe Savić, Nenad Milovanović
Darko Jevremović, Sanja Erkapić, Veljko Vujčić 135 3 089 076
Monika Jurković, Olivera Latković 116 3 089 071
Zoran Simić, Atila Čeki 117 3 089 072
Luka Popović, Milan Ćirković 118 3 089 079
Srđan Samurović, Milan Bogosavljević, Milena Jovanović, 120 3 089 074
Ana Vudragović, Milica Mićić, Bane Vukotić
Rade Pavlović, Milan Stojanović 131 3 089 075
Nataša Todorović, Ivana Milić, 121 3 089 069
Ivan Milić, Irena Pirković, Sanja Jonić
Zorica Cvetković, Slobodan Ninković, Miljana Jovanović 122 3 089 089
Miroslav Mićić, Nemanja Martinović, 123 3 089 087
Ana Mitrašinović, Majda Smole
Oliver Vince, Goran Damljanović, Bora Jovanović 128 3 089 078
Pomoćno osoblje - Slobodan Janković, Aleksandar Latinkić, Jela Pešić 125
Matematički fakultet - Katedra za Astronomiju
Matematički fakultet - Katedra za Astronomiju
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
202 7823 Nadežda Pejović
24 Olga Atanacković, Bojan Novaković, Viktor Radović
25 Anđelka Kovačević, Dragana Ilić, Dušan Onić
26 Stevo Šegan
27 Dejan Urošević, Bojan Arbutina, Dušan Marčeta,
Aleksandra Dobardžić, Marko Pavlović, Vladimir Zeković