Stranice na srpskom jeziku su u pripremi. Posetite prezentaciju na engleskom.

Vesti

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Branislava Vukotića u zvanje naučni savetnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 28.04.2021. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Sanje Erkapić u zvanje stručni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 30.03.2021. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Nenada Milovanovića u zvanje stručni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 26.03.2021. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Ivana Milića u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 22.03.2021. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Vladimira Benišeka u zvanje stručni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 17.02.2021. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Sanje Lazarević u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 24.11.2020. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Gorana Damljanovića u zvanje naučni savetnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 23.11.2020. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Djordja Savića u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 21.03.2020. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Nataše Bon u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 08.03.2020. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Zorana Simića u zvanje naučni savetnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 13.01.2020. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Olivere Latković u zvanje naučni saradnik. Materijal za reizbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 10.10.2019. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Čeki Atile u zvanje naučni saradnik. Materijal za reizbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 10.10.2019. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Edija Bona u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 03.07.2019. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Jelene Kovačević Dojčinović u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 27.03.2019. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Monike Jurković u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 13.03.2019. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Slađane Marčeta Mandić u zvanje istraživač pripravnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 28.02.2019. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Marka Stalevskog u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 18.02.2019. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Radeta Pavlovića u zvanje naučni savetnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 24.12.2018. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Nede Stojković u zvanje istražiač pripravnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 12.12.2018. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Javna nabavka br. 7/2018 za nabavku CCD kamere

 • Konkursna dokumentacija
 • U Beogradu, 02.11.2018. godine.

 • Obaveštenje

  Javna nabavka br. 6/2018 za nabavku računarske opreme

 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Konkursna dokumentacija
 • U Beogradu, 02.11.2018. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Žane Popović u zvanje istraživač saradnik. Materijal za reizbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 14.09.2018. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Nataše Bon u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 09.08.2018. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Ivane Milić Žitnik u zvanje naučni saradnikk. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 20.04.2018. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Petra Kostića u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 20.03.2018. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Nemanje Martinovića u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 07.03.2018. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Milana Stojanovića u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 02.02.2018. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Jelene Petrović u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 23.11.2017. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Nataše Todorović u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 20.11.2017. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Katarine Miljković u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 14.11.2017. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Majde Smole u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 09.10.2017. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Edija Bona u zvanje naučni saradnik. Materijal za reizbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 09.06.2017. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Javna nabavka br. 1/2017 za kupolu za teleskop "Milanković"

 • Konkursna dokumentacija
 • U Beogradu, 28.04.2017. godine.

  JNMV 1/2017 - pitanja, odgovori i dopune vezane za javnu nabavku

  Dodatne informacije i pojašnjenja

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Jelene Petrović u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 27.04.2017. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor Milene Jovanović u zvanje istraživač saradnik. Materijal za reizbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 24.03.2017. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Mihaila Martinovića u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 20.01.2017. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Maše Lakićević u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 30.12.2016. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Vladimira Beniseka u zvanje stručni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 23.12.2016. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Olivera Vincea u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 25.11.2016. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Milana Bogosavljevića u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 25.11.2016. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor Miljane Jovanović u zvanje istraživač saradnik. Materijal za reizbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 14.11.2016. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Majde Smole u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 03.11.2016. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Ane Vudragović u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 19.08.2016. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Miroslava Mićića u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 19.08.2016. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Srđana Samurovića u zvanje naučni savetik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 19.08.2016. godine.

 • JNMV 4/2016 - pitanja, odgovori i dopune vezane za javnu nabavku

  Dodatne informacije i pojašnjenja (18.07.2016)

  Dodatne informacije i pojašnjenja

  Dodatne informacije i pojašnjenja

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Slađane Knežević u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 27.04.2016. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Veljka Vujičića u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 26.03.2016. godine.

  Referat

 • JNMV 1/2016 - pitanja, odgovori i dopune vezane za javnu nabavku

  Dopuna konkursne dokumentacije

  Dodatne informacije i pojašnjenja

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Marka Krča u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 29.12.2015. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Edija Bona u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 28.12.2015. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Branislava Vukotića u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 25.12.2015. godine.

  Referat Rezime

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor Milana Stojanovića u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 17.12.2015. godine.

  Referat

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Mihaila Martinovića u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 29.10.2015. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Olivera Vincea u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 03.08.2015. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za reizbor dr Milana Bogosavljevića u zvanje naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 15.07.2015. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor Vladimira Zekovića u zvanje istraživač saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 16.06.2015. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Darka Jevremovića u zvanje naučni savetnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 12.06.2015. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Gorana Damljanovića u zvanje viši naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 04.06.2015. godine.

 • Obaveštenje

  Na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Volgina br. 7, pokrenut je postupak za izbor dr Ivana Milića u zvanje Naučni saradnik. Materijal za izbor se nalazi u biblioteci Astronomske opservatorije i dostupan je javnosti mesec dana od datuma objavljivanja ovog oglasa.

  U Beogradu, 03.06.2015. godine.

 • Obaveštenje

  Javna nabavka hotelskih usluga

 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Konkursna dokumentacija
 • U Beogradu, 21.04.2015. godine.

  Pravilnik o postupku i kontroli javnih nabavki u Astronomskoj opservatoriji:

  Saopštenja za javnost

  Ministarstvo prosvete i nauke
  Centar za promociju nauke